SÍŤUJEME A PODPORUJEME OBCE

2020 KONFERENCE NSZM

BODUJTE s NÁMI!

 

23. - 24. 1. 2020 / OLOMOUC

 

města pro lidi / řízení / pohyb / kultura / generace / zdravé prostředí / podnikání ….

přes 25 LET ZKUŠENOSTÍ

BODUJTE S NÁMI!

Potkejte se s lidmi / sdílejte své zkušenosti / inspirujte (se)

KDY...

23. - 24. 1. 2020

KDE...

1. den: NH Hotel, Olomouc, Legionářská 1311/21

2. den: Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc, Třída Míru 117

CO...

. PŘÍKLADY A INSPIRACE Z OBCÍ - plánování a řízení, participace, kvalita života, zdraví, udržitelný rozvoj, metoda MA21

. STRATEGIE SPORTU A POHYBU ve městě - příklady dobré praxe, finance

. SLAVNOSTNÍ RECEPCE pro členy NSZM ČR

PRO...

všechny zájemce zejména z územní veřejné správy a spolupracujících institucí a organizací

JAK...

zdarma - REGISTRACE nutná

2

DNY

20+

PREZENTUJÍCÍCH

200+

účastníků

Program konference

16 : 30 - 16:45

Vyhlášení hlasování NEJ PRAXE ZDRAVÝCH MĚST 2019

16:45 - 17 : 00

Závěrečné slovo Konference

PETR MLSNA, náměstek ministra vnitra

od 19 : 00 (volně navazující program pro Zdravá města, obce a regiony a zvané účastníky)

SLAVNOSTNÍ RECEPCE

Zdravá města, obce a regiony v České republice - ocenění, ohlédnutí

24 Leden, 2020

9 : 00 - 12 : 30

Strategie rozvoje sportu a pohybu ve městě
– příklady dobré praxe, finance

Diskusní seminář je zaměřen na podporu pohybu, aktivního trávení volného času a sportu ve městech a obcích ČR. Jeho cílem je představit příklady dobrých praxí z oblasti zdravého a aktivního životního stylu obyvatel a umožnit dialog mezi vysokoškolskými odborníky, zástupci měst i širší veřejností se zájmem o toto téma.

- Úvodní slovo
Petr Hermann, Národní sít Zdravých měst ČR


- Role měst a obcí v kontextu národní i globální politiky k podpoře pohybu
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., Ministerstvo zdravotnictví ČR

- Zásady pro tvorbu obecních strategií podpory pohybu a sportu
Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

- Využití GIS analýz při plánování infrastruktury pro volný čas, rekreaci, sport
Mgr. Jan Dygrýn, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

- Město přátelské dětem: jak vytvářet podmínky pro svobodný pohyb dětí, kvalitní hru a kontakt s přírodou
Ing. Arch. Mirjana Petrik, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze

- Příklady dobrých praxí z pohledu vedení města
Ing. Vít Zeman, Statutární město Jihlava

- moderovaná diskuse účastníků,
- sdílení dobré praxe obcí, měst a krajů

MÍSTA KONÁNÍ

Den 1

NH Hotel, Olomouc, Legionářská 1311/21

Den 2

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc, Třída Míru 117

UBYTOVÁNÍ

Pro účastníky je připraven omezený počet pokojů za zvýhodněnou cenu. V případě zájmu se prosím registrujte ZDE

Témata

Konference představuje důležitá témata témata kvality života, zdraví, udržitelného rozvoje a MA21

Naše Malešice – dobrovolná iniciativa obyvatel městské čtvrti | Praha 10

Malešice si přesto, že se jedná o pražskou čtvrť, uchovávají kouzlo "vesnice ve městě" a lokální iniciativu tvoří dobrovolníci z místních spolků i volně spolupracující občané, kteří mají k Malešicím mnohaletý vřelý citový vztah.

VÍCE

Inkubátor Jihlava vzdělává kulturou | Jihlava

Projekt Jihlava vzdělává kulturou si klade za cíl podpořit vznik kvalitních vzdělávacích programů, které využívají místní kulturní a umělecké aktivity.

VÍCE

Strategie a její řízení s vazbou na priority vedení města | Dačice

Strategicky řídit město znamená nejen sledovat a vyhodnocovat strategii, ale znát odpovědnosti, přímo vázat na rozpočet, reagovat na významné změny, ale i mít pro plnění plánu vhodné partnery.

VÍCE

Přeměna brownfieldu na podnikatelské a kulturní centrum | Valašské Klobouky

Hlavní cíl byl smysluplně využít a zrekonstruovat chátrající areál přímo v centru města. Uskutečnila se přeměna na Valašskokloboucké podnikatelské centrum s doprovodnou funkcí kulturního centra v areálu.

VÍCE

Cykloterapie za využití cyklorikši | Ústí nad Labem

Zdravé město Ústí nad Labem testuje provoz elektrické tříkolky (cyklorikši), která bude sloužit k aktivitě známé jako Cykloterapie - Cycling without age.

VÍCE

Knihovna jako komunitní centrum | Bolatice

Role veřejných knihoven se v současném světě dynamicky mění. Už to nejsou jen místa, kde si mohou obyvatelé zapůjčit knižní tituly či nosiče hudby.

VÍCE

Propustné zpevněné povrchy a vsakovací zařízení ve městě | Kopřivnice

Cílem této aktivity je zlepšení hospodaření s dešťovými vodami na území města, preference vsaku či znovupoužití dešťové vody při zavlažování před jejím odvodem z území prostřednictvím dešťové kanalizace.

VÍCE

Strategie rozvoje sportu a pohybu ve městě | Odborný seminář

Seminář je zaměřen na podporu pohybu, aktivního trávení volného času a sportu ve městech a obcích ČR. Jeho cílem je představit příklady dobrých praxí z oblasti zdravého a aktivního životního stylu obyvatel a umožnit dialog mezi vysokoškolskými odborníky, zástupci měst i širší veřejností se zájmem o toto téma.

VÍCE

Podpora čisté mobility | MAS Opavsko

Doprava je jedním ze zásadních znečišťovatelů ovzduší ve městech a obcích. Dnes už víme, že tomu tak být nemusí.

VÍCE

Kraj bez plastu | Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj stal lídrem mezi regiony v aktivním přístupu k minimalizaci zbytečných plastů a jako první kraj v republice se připojil ke kampani MŽP #DostByloPlastu.

VÍCE

Re-use centrum | Chrudim

Re-use centrum Chrudim bylo zřízeno v rámci environmentálně-sociálního projektu. Jeho cílem je zavedení re-use managementu. Jedná se o umožnění opětovného použití předmětů, kterým se minimalizuje množství vznikajícího odpadu.

VÍCE

Zdravá města, obce a regiony | Česká republika

Zdravá města, obce a regiony v naší republice koordinuje a reprezentuje mezinárodně certifikovaná asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR).

VÍCE

ŘEČNÍCI A HOSTÉ

Jana Maláčová

ministryně práce a sociálních věcí

Petr Mlsna

náměstek ministra vnitra ČR

David Koppitz

náměstek ministryně pro místní rozvoj

Alena Šteflová

náměstkyně ministra zdravotnictví

Srđan Matić

vedoucí Kanceláře WHO v ČR

Petr Hermann

předseda NSZM ČR

Zdeněk Hamřík

Univerzita Palackého v Olomouci

Vít Zeman

náměstek primátorky města Jihlava

Jan Dygrýn

Univerzita Palackého v Olomouci

Mirjana Petrik

Město přátelské k dětem a FA ČVUT

Jaroslav Miller

rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Aleš Cibulka

moderátor a publicista

Podpora

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Kontakt

Telefon

602 717 387